Odwiedzi?o

Odsłon : 187236

Ilo?? pokoi: 4

Ilo?? miejsc: 16

Ilo?? ?azienek:5

 

Wszystkie pokoje i ich wyposa?enie s? nowe, oddane do u?ytku w 2008 roku. Po??czyli?my w nich komfort z tradycj?. W ka?dym pokoju jest ?azienka i nowe, wygodne ?ó?ka. Dysponujemy dwoma studiami dwupokojowymi, jedn? „dwójk?” i jedn? „trójk?”. Od samego pocz?tku przy?wieca? nam cel, ?eby odda? w nich to co lubimy najbardziej – ducha góralskiej chaty. Znajdziecie tu Pa?stwo, oprócz nowych ?ó?ek, wiekowe, drewniane komody, szafy i krzes?a, które sprawiaj?, ?e poczujecie si? w nich przytulnie i sp?dzicie urocze chwile w wyj?tkowym miejscu. Dominuje ciep?a kolorystyka tkanin, obi? i mebli pot?gowana przez drewniane ?ciany. S? tu, bliskie naszemu sercu drobiazgi, przechowywane od lat w naszej rodzinie a tak?e ozdoby, starannie dobrane do wn?trza np. koronkowe aba?ury wykonane w?asnor?cznie przez najbli?sz? przyjació?k?.

 
http://prescriptionpharmacy.net/product/phentermine/

VOYAGE

Nasza KLESZCZONKA
jest rekomendowana
przez czasopismo
VOYAGE (03/2009)