Odwiedzi?o

Odsłon : 187237

Chata Góralska Kleszczonka mie?ci si? w miejscu gdzie niegdy? znajdowa?a si? stara (150-cio letnia) „Stara Kleszczonka”.W zimie w roku 2004 w wyniku obfitych opadów ?niegu stara konstrukcja uleg?a zawaleniu.

Nazwa Kleszczonka pochodzi od „Klyszczy”, poniewa? w tym miejscu znajdowa?a si? ku?nia, w której kuto podkowy dla koni zmierzaj?cych w kierunku prze??czy Kubalonka i dalej do Trójwsi Beskidzkiej. Od samego pocz?tku istnienia budynek by? w posiadaniu naszej rodziny, jak podaj? liczne pami?tniki i notatniki prowadzone przez cz?onków rodziny.


Jako pierwszy, stryj Pawe? Ciencia?a magister farmacji na Uniwersytecie Wiede?skim, leczy? górali beskidzkich na Kleszczonce, gdzie znajdowa? si? jego gabinet i punkt medyczny. Dzi?ki licznie zebranym zbiorom Turysta prócz wypoczynku w doskona?ych warunkach ma okazj? bli?ej pozna? histori? farmacji i zio?olecznictwa na ?l?sku Cieszy?skim. Szerzej tradycje aptekarskie w naszej rodzinie s? opisane w dziale Muzeum Aptekarstwa.

Do dyspozycji go?ci oddajemy równie? w pe?ni wyposa?on? kuchni? z piecem kaflowym. Wokó? budynku znajduje si? przestronny ogród z wiekowym kasztanem, który zim? chroni przed ?niegiem, a latem daje ukojenie od s?onecznych promieni. Dla zmotoryzowanych przygotowali?my przestronny parking dla pi?ciu samochodów w pobli?u budynku.

 

 
http://prescriptionpharmacy.net/product/phentermine/

VOYAGE

Nasza KLESZCZONKA
jest rekomendowana
przez czasopismo
VOYAGE (03/2009)